top of page
Lancering_De_Inclusie_Marathon_-2kopie.jpg

De inclusiemarathon Leergang

Een verdiepende cursus over diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid voor diversiteitsambassadeurs en -professionals en inclusieve leidinggevenden, gebaseerd op het boek.

Je zet je dagelijks in om organisaties diverser, inclusiever en gelijkwaardiger te maken. Je wilt je verder verdiepen en uitwisselen met vakgenoten en experts. En soms denk je “wat kan ik nog meer doen?”.
 

We zien dat vele professionals, ambassadeurs en (informele) leidinggevenden die zich inzetten voor inclusieve werkvloeren behoefte hebben aan verdere kennisvergaring, uitwisseling van (praktijk)kennis en ervaringen, en verbinding met andere professionals.
 

 Na de vele waardevolle berichten en de vraag om meer besloten wij De inclusiemarathon Leergang op te zetten als verdere verdieping in het boek, waarin auteurs Zoë Papaikonomou en Kauthar Bouchallikht diversiteitsprofessionals en -onderzoekers interviewen over hun kennis en ervaringen in het werkveld van diversiteit en inclusie.

De leergang is opgezet vanuit de structuur van het boek en bestaat uit 8 modules. Tijdens de meeste moduledagen zullen twee geïnterviewden uit het boek hun kennis en ervaringen delen rond een bepaald thema.

Hoe gaan we aan de slag?

Je start vanuit een persoonlijke leervraag rond DIG. De kennis uit de modules ga je toepassen op je leervraag om zo een DIG-strategie te ontwerpen voor je bedrijf, opdrachtgever(s) of klant(en).

Elke cursist krijgt een individuele begeleider waarmee je verschillende coachingsgesprekken voert.

Voorafgaand elke module krijg je ook opdrachten geformuleerd door de gastdocent om jezelf voor te bereiden op de lesdag.

inhoud leergang

Voor wie is deze leergang?

Dit traject is voor jou bedoeld indien je binnen je eigen organisatie en/of andere organisaties bezig bent met diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid (DIG).

 

DIT IS GEEN BEGINNERSCURSUS waarin je kennismaakt met de begrippen diversiteit en inclusie. De inclusiemarathon Leergang gaat dieper in op de leefwereld van diversiteitsprofessionals met praktijkgerichte kennis van ervaringsdeskundigen.

Wie behoort o.a. tot deze doelgroep?

 • Chief Diversity Officers

 • Onafhankelijke DIG-adviseurs

 • Diversiteitsmedewerkers

 • Medewerkers die diversiteit en inclusie als taak hebben binnen hun pakket

 • Diversiteitsambassadeurs, zoals:

  • Werknemers die diversiteit belangrijk vinden en het onderwerp op verschillende manieren proberen op de kaart te zetten binnen hun organisatie.

  • Leden van een diversiteitswerkgroep die vanuit betrokkenheid bij het onderwerp nog meer actie willen ondernemen.

  • Topmanagers die het DIG-vraagstuk agenderen op hoog niveau.

  • Leidinggevenden die hun DIG-beleid willen aanscherpen.

De organisatoren

ZoëPapaikonomou_2022-05-07_77.jpg

Zoë Papaikonomou

Co-auteur van De inclusiemarathon. Dit is het tweede boek dat ze schrijft. Adviseur en trainer op het gebied van DIG.  Zoë werkt aan het  inhoudelijk opzetten en uitvoeren van de leergang. 

Kauthar Bouchallikht

Kauthar Bouchallikht

Co-auteur van De inclusiemarathon. Kauthar is betrokken als geestelijk moeder bij de leergang en zal samen met Zoë ook als docent een bijdrage leveren aan deze nieuwe leergang. Haar huidige focus ligt vooral op haar werk in de Tweede Kamer.

Esma Curuk en Abigail Koopmans Bureauvie foto.jpg

Abigail Koopmans & Esma Ҫürük

Abigail Koopmans en Esma Ҫürük van Bureau Vie. Zij hebben veel kennis en ervaring in het DIG-werkveld én veel ervaring met het opzetten van cursussen en opleidingen. Ismahan is ook één van de geïnterviewden in De inclusiemarathon.

ff801cd5-70a6-40a6-9046-58f45410eada.jpg

Elodie Kona

Research & redactie assistent van De inclusiemarathon. Zij is projectcoördinator voor de leergang en voorziet ook de communicatie.

Praktische informatie

Contacteer ons

Voor meer info neem contact op via leerganginclusiemarathon@gmail.com

bottom of page